Beleidsplan 2019 / 2020

Doelstelling van de stichting

De stichting heeft als doel instrumenten ter beschikking te stellen aan derden, met name vrijwilligers, ten behoeve van de ondersteuning van Nederlandse huishoudens bij de aanpak van hun (dreigende) financiële problemen en het oplossen van schulden. Daaronder valt:

  • Voorkomen, stabiliseren en oplossen van problematische schulden;
  • Bevorderen van financiële zelfredzaamheid;
  • Versterken van financiële weerbaarheid;
  • Bestrijden van armoede en schulden;
  • Bevorderen van sociale inclusie waar, door schulden of gebrek aan financiële middelen, sprake is van sociale exclusie.

Beleidsplan Stichting Welmoede 2019-2020