Vergoedingen bestuur

Het bestuur van Stichting Welmoede verricht haar werkzaamheden voor de stichting  om-niet en alle leden van het bestuur zien af van de toekenning van vacatiegelden.

Ook de gebruikelijke kosten voor uitvoering van de werkzaamheden, waaronder begrepen woon-werkverkeer binnen Nederland, dragen de bestuursleden zelf.