Doelgroep

Stichting Welmoede is er voor alle partijen die zich bezig houden met schuldpreventie en schuldhulpverlening, of te maken krijgen met de gevolgen van schulden. 

Dit zijn gemeenten, professionele- en vrijwilligersorganisaties die zich richten op schuldhulpverlening en/of -preventie. Maar ook woningcorporaties, energie- en waterleveranciers, zorgverzekeraars, bewindvoerders, incassobureau’s en deurwaarders, en werkgevers.

Samen met die partijen ontwikkelt Stichting Welmoede een effectievere aanpak van de schuldenproblematiek in Nederland. De stichting ondersteunt die ontwikkeling middels funding van onderzoek en kennisdeling met alle partijen.

Voor niet-commerciële organisaties stelt de stichting, om-niet of tegen kostprijs, technische en financiële instrumenten ter beschikking die de aanpak van de schulden bij hun doelgroep ondersteunt. De stichting zal commerciële partijen niet financieel ondersteunen. Ook ondersteunt de stichting geen particulieren. Zij worden, in geval van een concrete hulpvraag, doorverwezen naar de voor hen meest geschikte schuldhulpverlenende organisatie.

De aanpak richt zich primair op het verhogen van de financiële zelfredzaamheid en weerbaarheid van de uiteindelijke doelgroep: jongvolwassenen en huishoudens met problematische schulden, of met een groot risico daarop.

Hulporganisaties worden daarin door ons ondersteund met als doel dat zij efficiënter en effectiever hulp kunnen bieden aan hun klanten. Marktpartijen kunnen met deze aanpak invulling geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar realiseren ook kostenbesparingen door een lager debiteurenrisico en voorkomen van afsluitingen en uitzettingen.