Sponsoring fondsen

De stichting financiert haar werk uit subsidies en giften. Uw bedrijf kan ons werk op die manier ondersteunen. U levert daarmee een bijdrage aan de oplossing van een groot maatschappelijk probleem: tegengaan en oplossen van schulden.

De aanvraag voor een ANBI status voor de stichting is op dit moment in voorbereiding. Met een ANBI status kunt u uw schenking aftrekken van de bedrijfswinst. U kunt tot 50% van de winst aftrekken met een maximum van 100.000 euro. U bespaart daarmee de vennootschapsbelasting over het geschonken bedrag, of de inkomstenbelasting in geval van een eenmanszaak of VOF. Zodra de ANBI status is toegekend zullen we dat hier melden.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheid de stichting te ondersteunen, klik dan hier. Voor meer informatie over de aftrek van giften van de winst, klik hier.


ANBI is een, door de belastingdienst erkende, Algemeen Nut Beogende Instelling