Missie en Visie

Stichting Welmoede zet zich in om de armoede en schuldenproblematiek in Nederland structureel aan te pakken.

De stichting richt zich (uitsluitend) op de aanpak van de schuldenproblematiek in Nederland en beoogt hierin verbeteringen te bereiken door technische en financiële hulpmiddelen beschikbaar te stellen aan (niet-commerciële) schuldhulpverleners en vrijwilligersorganisaties. Dit doen we door, in samenwerking met de eerder genoemde partijen, nieuwe en meer effectieve werkwijzen te ontwikkelen. Tevens beoogt de stichting met name de preventie van schulden in de Nederlandse maatschappij te versterken.

Doel

Het beschikbaar stellen van een platform aan derden als oplossing van maatschappelijke problemen zoals:

  • het voorkomen, stabiliseren en oplossen van problematische schulden;
  • het verbeteren van de financiële zelfredzaamheid en weerbaarheid;
  • het tegengaan van armoede door schulden;
  • het bevorderen van sociale inclusie waar, door schulden of gebrek aan financiële middelen, sprake is van sociale exclusie;
  • het verrichten van al hetgeen daarmede in de ruimste zin verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn.

Doelgroep

Organisaties met een sociaal karakter welke ondersteuning bieden aan individuen, jongvolwassenen en gezinnen in Nederland.