Financiële zelfredzaamheid

Onder Financiële zelfredzaamheid verstaat Stichting Welmoede het vermogen de eigen financiën op orde te houden en op orde te krijgen indien nodig. Hiertoe dient men over een aantal financiële vaardigheden te beschikken en zelfstandig in staat te zijn tijdig de juiste hulp in te roepen voor die zaken waar men geen verstand van heeft of niet toe in staat is. Onder Financiële weerbaarheid verstaat Stichting Welmoede het vermogen problematische schulden te voorkomen, ook in geval van “life events” zoals een scheiding of verlies van werk. Een goede financiële weerbaarheid is gebaat bij lage en/of flexibele vaste lasten en het hebben van financiële buffers en de juiste verzekeringen.

Stichting Welmoede ondersteunt een betere financiële zelfredzaamheid en een hogere weerbaarheid met het ter beschikking stellen van effectieve, financiële instrumenten gericht op het voorkómen van problematische schulden.


Zelf (bijwoord)
eigenhandig, persoonlijk

Redden (redde, gered)
gedaan krijgen

Weerbaar (bijvoeglijk naamwoord | weerbaarder, weerbaarst)
in staat tegenstand te bieden