Stichting Welmoede

Stichting Welmoede is opgericht vanuit het ideaal een duurzame oplossing te willen bieden aan de schuldenproblematiek in Nederland.

Aanleiding

 • 40% van de huishoudens in Nederland heeft structureel betalingsachterstanden (bron: Nibud);
 • 1 Miljoen huishoudens in Nederland hebben problematische schulden (bron: APE en ministerie van SZ&W);
 • Schulden kosten de Nederlandse maatschappij ca. 5 miljard per jaar (bron: Panteia);
 • Gezinnen met financiële problemen hebben jaarlijks € 900,- extra lasten aan rente en boetes (bron: Panteia).

Stichting Welmoede heeft zich ten doel gesteld het beschikbaar stellen van een platform aan vrijwilligers in de schuldhulpverlening en budgetcoaching om daarmee een bijdrage te leveren bij het oplossen van bovenstaande maatschappelijke problemen.

Doel

 • Voorkoming, stabilisatie en oplossen van problematische schulden;
 • Verbetering van financiële zelfredzaamheid van huishoudens in de financiële problemen;
 • Bevordering van sociale inclusie waar door schulden of het gebrek aan financiële middelen, sprake is van sociale inclusie;
 • Tegengaan van armoede door schulden.

De doelgroep van Stichting Welmoede zijn (vrijwilligers)organisaties met een sociaal karakter welke (op vrijwillige basis) ondersteuning bieden aan individuen, jongvolwassenen en gezinnen in Nederland.

Werkwijze

 • Het ontwikkelen van technische, financiële en andere hulpmiddelen / instrumenten en deze ter beschikking te stellen aan de doelgroep en schuldhulpverleners;
 • Het werven van fondsen en aanvragen van subsidies voor de ontwikkeling van de hulpmiddelen;
 • Het doen van schenkingen aan (vrijwilligers)organisaties in de doelgroep.

Stichting Welmoede is een organisatie zonder winstoogmerk.