Schuldpreventie

Onder Schuldpreventie verstaat Stichting Welmoede alle maatregelen die in individuele gevallen nodig geacht worden, om problematisch schulden te voorkomen. Schulden vormen een probleem als er geen zicht is op afbetaling en/of als het in de weg komt te staan van een normaal (gezins-) leven.

Voorbeelden van maatregelen zijn: schaamte wegnemen, inkomsten vergroten, vaste lasten verlagen, uitgavenpatroon bijstellen, trainen in financiële vaardigheden, budgetcoaching of -beheer, beschermingsbewind, betalingsregelingen, zaken verkopen en conflicten oplossen.

Stichting Welmoede richt zich op het wegnemen van drempels in bestaande werkwijzen en de ontwikkeling van nieuwe werkwijzen die bijdragen aan de effectiviteit en efficiëncy van die maatregelen voor derden, en die bijdragen aan duurzamere effecten ervan in individuele gevallen.


Schuld (de ~ | meervoud Schulden)
een geldbedrag dat ondanks de verplichting daartoe niet betaald wordt

Preventie (de ~ | meervoud Preventies)
maatregel om iets te voorkomen; het niet laten gebeuren; zorg ter voorkoming van problemen

Probleem (het ~ | meervoud Problemen)
iets dat schade teweegbrengt of de voortgang van iets anders in de weg staat