Nieuwsfilter

Deze blogpagina dient als ‘filter’ door de belangrijkste actuele ontwikkelingen,  gedachten en ervaringen (ook in de vorm van blogs) over armoede(bestrijding), schulden en schuldhulpverlening te bieden. Met een directe link naar deze gefilterde nieuwtjes en blogs op https://www.schuldeloos.com/ De overvloed aan goede en minder goede tot ook echt slechte ‘informatie’ is voor velen een probleem. Met mijn achtergrond als bibliothecaris (tegenwoordig informatiespecialist genoemd) probeer ik de meest relevante informatie boven water te krijgen. Als lezer kunt u hier hopelijk uw voordeel mee doen.  Tips zijn uiteraard van harte welkom. Rita Boer Rookhuiszen-de Joode.

Achtergrond

Woonachtig in het Betuwse dorpje Tricht. Werkzaam als freelance journalist -schrijver – fotograaf – redacteur. Tevens actief in de lokale politiek en voor diverse vrijwilligersorganisaties. Bij dit alles kom ik regelmatig in aanraking met mensen die het (bijna) niet (meer) redden in onze samenleving. Sociaal niet en/of financieel niet. Ik ontmoet ook de mensen die zich als professional dan wel vrijwilliger met hart en ziel inzetten voor deze doelgroep.  Het is mijn overtuiging dat in wezen ieder mens zo ongeveer hetzelfde wil: een dak boven het hoofd, voldoende te eten, betekenisvolle relaties, gezondheid en een (veilige) toekomst (ook voor eventuele kinderen). Met daarbij de mogelijkheid eigen keuzes kunnen maken. Het leven is echter vol hindernissen. In mijn vorige loopbaan als ‘bibliothecaris Openbare Bibliotheken’, die eind jaren zeventig begon bij de openbare bibliotheek in de Haagse wijk Laakkwartier, ontdekte ik al de harde realiteit van het moeten opgroeien in wat toen nog de ‘sociaal zwakkere’ gezinnen heette. Het aan het lezen krijgen, om daarmee de wereld en kansen van deze kinderen te vergroten, had destijds mijn prioriteit. Het belang dat ik hecht aan taal is vanuit die achtergrond te verklaren. Ik ben ook onderzoeker, in de zin van dat ik graag wil begrijpen waarom dingen lopen zoals ze lopen en dat ik probeer te ontdekken of er door het maken van andere keuzes andere uitkomsten mogelijk zijn.