Onderzoek

De stichting ondersteunt onderzoek naar de preventie en aanpak van de schuldenproblematiek in Nederland. Het onderzoek dat door de stichting ondersteund kan worden richt zich op één of meer van onderstaande vraagstukken met betrekking tot de uiteindelijke doelgroep. De uiteindelijke doelgroep zijn huishoudens en jongvolwassenen met problematische schulden of een groot risico op het ontstaan ervan.

  1. Bereiken van en in contact blijven met de uiteindelijke doelgroep;
  2. Verbeteren van individuele financiële zelfredzaamheid;
  3. Realiseren en borgen van gedragsveranderingen ten behoeve van zelfredzaamheid ;
  4. Verbeteren van de financiële weerbaarheid van huishoudens en jongvolwassenen;
  5. De effectiviteit van beschikbaar of nieuw te ontwikkelen gereedschappen.

De resultaten van het onderzoek worden toegepast om de aanpak van schulden te versterken en worden daartoe ter beschikking gesteld aan hulporganisaties en partijen die te maken hebben met, of geconfronteerd worden met de schuldenproblematiek in Nederland.


Zie ook onder Kennisdeling.