Gemeenten

De schuldhulpverlening door gemeenten kampt met een aantal uitdagingen. Zo is het moeilijk de doelgroep te bereiken, zijn de kosten hoog en de resultaten niet altijd optimaal. Mensen met financiële problemen vinden vaak niet de weg naar hulpverlening of beschikbare regelingen voor meer inkomsten. Stigmatisering speelt hierin een grote rol. Samenwerking met marktpartijen is slechts beperkt mogelijk door de wet op de privacy. De financiële zelfredzaamheid van schuldenaren blijkt in de praktijk lager dan waarvan wordt uitgegaan, en ook na succesvolle afronding van een schuldhulptraject blijkt de zelfredzaamheid vaak onvoldoende gegroeid om terugval daarna te voorkomen. De aanpak die door Stichting Welmoede in samenwerking met andere partijen is ontwikkeld biedt handvatten en de bijbehorende instrumenten om deze problemen te adresseren. De aanpak faciliteert een goede samenwerking tussen partijen binnen de grenzen van de privacywetgeving. Het versterkt de financiële weerbaarheid van de schuldenaar door versterking van de eigen financiële vaardigheden. Daarnaast wordt de zelfredzaamheid verder vergroot door een op de persoon afgestemde bescherming tegen problemen die voortkomen uit het missen van andere vaardigheden. Neem voor meer informatie contact met ons op. Dit kan op telefoonnummer 06 222 19 327, of stuur een e-mail aan info@welmoede.nl