Verantwoording

Stichting Welmoede houdt een minimaal eigen vermogen aan. Alle ontvangen gelden worden zo veel mogelijk gebruikt voor het realiseren van de doelstelling van de Stichting, namelijk: “Minder schulden in Nederland”.

Over de herkomst en omvang van donaties, en de besteding daarvan, publiceert de stichting minimaal eenmaal per jaar een verantwoordingsrapport. Dit rapport omvat ook de resultaten van eerdere investeringen en de lessen die daaruit zijn getrokken.

De financiële administratie van Stichting Welmoede wordt gecontroleerd door accountantskantoor Dierdorp Advies B.V.  te Hilversum, die ook de jaarstukken voor de stichting opstelt. De stichting publiceert de jaarstukken binnen twee weken na vaststelling bij de Kamer van Koophandel. Stichting Welmoede is opgericht in augustus 2018. Het eerste financiële jaarverslag zal in maart 2019 worden vastgesteld.

De jaarstukken en het verantwoordingsrapport worden tevens gepubliceerd op de download pagina van deze website.