Schuldhulp

Onder Schuldhulp verstaat Stichting Welmoede alle maatregelen die in individuele gevallen genomen moeten worden, om openstaande schulden op te lossen of terug te dringen, als het gezin of de persoon daar zelf onvoldoende in slaagt. Het hoeft niet per se te gaan om problematische schulden.

Voorbeelden van maatregelen zijn: budgetcoaching of -beheer, beschermingsbewind, betalingsregelingen, en de minnelijke en wettelijke schuldsaneringstrajecten.

Stichting Welmoede richt zich op het wegnemen van drempels in bestaande werkwijzen en de ontwikkeling van nieuwe werkwijzen die bijdragen aan de effectiviteit en efficiëncy van die maatregelen voor derden, en die bijdragen aan duurzamere effecten ervan in individuele gevallen.

Schuld (de ~ | meervoud Schulden) een geldbedrag dat ondanks de verplichting daartoe niet betaald wordt

Hulp (de ~) handeling om iemand steun of bijstand te verlenen Probleem (het ~ | meervoud Problemen) iets dat schade teweegbrengt of de voortgang van iets anders in de weg staat