Armoede geeft grotere kans op kindermishandeling/verwaarlozing

Een aspect dat meer aandacht verdient is de positie van kinderen die opgroeien in armoede. En dan niet alleen voor wat betreft de problemen die zij ondervinden doordat zij bij gebrek aan geld niet of minder kunnen deelnemen aan activiteiten zoals sport maar ook uitgaan en feestjes, maar ook voor wat betreft het risico op kindermishandeling/verwaarlozing. In ruim 40 procent van de meldingen die bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) binnenkomen omtrent ernstige zorgen over de situatie van een kind, spelen namelijk fianciele problemen bij de ouders een rol. Armoede geeft naast psychische problematiek en verslavingsproblematiek een grotere kans op kindermishandeling. Des te meer reden om armoede, zeker in gezinnen, te proberen te voorkomen.  Kinderrechtenorganisaties Save the Children en Defence for Children doen dan ook een oproep aan de regering om armoede in gezinnen te bestrijden. https://www.kinderbescherming.nl/actueel/nieuws/2016/10/17/rvdk-armoede-speelt-rol-in-40-procent-van-de-meldingen