Het is simpeler dan het lijkt

Veel gemeenten worstelen met de toegankelijkheid van schuldhulp. Inwoners met (beginnende) financiële problemen weten de gemeente niet goed genoeg te vinden voor hulp en ondersteuning.  Dit is vaak een combinatie van onbegrijpelijke communicatie, slechte vindbaarheid en andere drempels in de toegang. Op de een of andere manier is het lastig voor gemeenten/ambtenaren om deze drempels te verlagen. Zij kunnen advies inwinnen bij instanties zoals Stimulansz. Daar maakte men een infographic met 7 tips om de schuldhulp bij een gemeente laagdrempelig en breed toegankelijk te organiseren. Blijft natuurlijk wel de vraag waarom gemeentelijke organisaties dit niet zelf lijken te kunnen bedenken.  https://www.stimulansz.nl/zo-maakt-u-schuldhulp-laagdrempelig-en-breed-toegankelijk/