Jongeren denken na over armoedebeleid

Hoe kan de gemeente Culemborg ervoor zorgen dat alle jongeren, dus ook jongeren in armoede, mee kunnen doen? Leerlingen van het VMBO Lek en Linge in Culemborg bogen zich over deze vraag tijdens de projectweek van 25 t/m 30 juni over het Armoedebeleid van de gemeente.   https://culemborgsecourant.nl/lokaal/leerlingen-doen-aanbevelingen-om-kinderen-armoede-beter-te-betrekken-4667793